Konsultacja psychologiczna - dobry psycholog Wrocław

Konsultacja psychologiczna

"Cytat celem wstępu strony i treści."

 • Home
 • Oferta
 • Konsultacja psychologiczna

Konsultacja psychologiczna - Wrocław

Pierwsze spotkanie pacjenta z psychologiem to konsultacja psychologiczna. Konsultacja psychologiczna

Problem może dotyczyć jednej osoby, małżeństwa, pary czy nawet rodziny. Konsultacja psychologiczna konieczna jest z tego względu, aby specjalista mógł rozpoznać problem, z jakim mierzy się pacjent, a po diagnozie zdecydować, jakie będzie dalsze postępowanie. Konsultacja psychologiczna nie jest zobowiązaniem do psychoterapii, choć, w większości przypadków pacjenci trafiają jednak pod opiekę psychoterapeuty. Można z niej skorzystać raz lub wielokrotnie, aby rozwiać jak najwięcej wątpliwości.

Konsultacja psychologiczna to także szansa dla psychologa, aby poznał sytuację życiową danej osoby i ustalił, co jest przyczyną kłopotów pacjenta i dlaczego nie potrafi im samodzielnie sprostać. Na podstawie niezbędnych informacji i po postawieniu wstępnej diagnozy psycholog może zaproponować już konkretną formę pomocy. Zdarza się, że przy dalszym leczeniu (gdy problem ma podłoże nie tylko psychologiczne) konieczna będzie konsultacja np. z pedagogiem, seksuologiem, lekarzem czy terapeutą uzależnień.

Najczęstsze powody zgłaszania się do psychologa

Do najczęstszych problemów, z którymi zgłaszają się pacjenci do gabinetu we Wrocławiu, należą:

 • depresja,
 • brak wiary w siebie i niskie poczucie własnej wartości,
 • obniżony nastrój,
 • zaburzenia lękowe i nerwicowe,
 • przewlekły lub ostry stres,
 • uzależnienia,
 • traumatyczne doświadczenia z dzieciństwa takie jak np. przemoc fizyczna, psychiczna, alkoholizm itp.,
 • kłopoty w związku typu zdrada, rozwód itp.,
 • problemy wychowawcze z dziećmi,
 • kłopoty bliskich osób i poszukiwanie wiedzy na temat tego, jak im pomóc,
 • problemy w relacjach z bliskimi,
 • kłopoty w pracy lub jej utrata,
 • żałoba, utrata bliskiej osoby,
 • doświadczanie emocji i myśli, które wywołują cierpienie oraz utrudniają funkcjonowanie na co dzień.

Wstęp do psychoterapii

Choć konsultacja psychologiczna u psychologa jest zaledwie wstępem do niekiedy nawet wieloletniego procesu leczenia, to jednak już częściowe podzielenie się z nim swoimi problemami przynosi pacjentowi ulgę. Psychoterapia pomaga pacjentowi uporać się z tym, co męczy go wewnętrznie czasami już od dzieciństwa i przekłada się na funkcjonowanie w dorosłym życiu.

Jeśli widzisz, że sam nie radzisz sobie z problemami, to we Wrocławiu możesz skorzystać pomocy dobrego psychologa w naszym gabinecie.